Our heritage – Örökségünk

I have to tell, not I am the first milliner in my family. My grand father’s sister, aunt Mió became milliner (in that era many young noble ladies had to work, after the first world war), as here we say marchande de modes, maschamod. The year was 1921.

But, she married, and don’t work until 1947. After the worldwar ll. she had try to back to make awsome hats, but this was no more that delicate art anymore! Specialy not was in Hungary, and she left it. But she still like the great and beautiful hats!

And now, some miracle, I am hat designer, and I am so proud of my personal heritage! My aim to be worthy to her, noblesse oblige!

El kell mondanom, nem én vagyok az első kalapos a családban. Nagyapám nővére, Mió néni lett kalapos az első világháború után nem sokkal. Akkoriban nagyon sok fiatal hölgy kellet kitanuljon valami szakmát. Így marchande de modes lett, vagyis masamód, 1921-ben.

Férjhez ment és nem dolgozott egészen 1947-ig, mikor is, a második világháború után vissza ment volna kalaposnak, ám ez már nem volt többé az a kifinomult művészet, mint anno. Bár azt meg kell jegyeznem, soha nem szűnt meg a rajongása a kalapok iránt!

Különös csoda folytán én magam kalaptervező lettem, és igazán büszke az örökségemre! Minden igyekezetemmel szeretnék méltó lenni hozzá, noblesse oblige!